Formación certificable

 

  • Técnicas administrativas básicas de oficina
  • Gravación de datos
  • Tratamento de datos, textos e documentación
  • Curso Rexistros Contables